LDO Voron 2.4 V2.4 Motor Kit (High Temp)
LDO Voron 2.4 V2.4 Motor Kit (High Temp)
LDO Voron 2.4 V2.4 Motor Kit (High Temp)
LDO Voron 2.4 V2.4 Motor Kit (High Temp)
LDO Voron 2.4 V2.4 Motor Kit (High Temp)
LDO Voron 2.4 V2.4 Motor Kit (High Temp)

LDO

LDO Voron 2.4 V2.4 Motor Kit (High Temp)

Regular price $155.00 CAD
Unit price  per 

High Temp Motor Kit for Voron 2.4
  • 1x LDO-42STH20-1004ASH(VRN)
  • 2x LDO-42STH40-2004MAH(VRN)
  • 4x LDO-42STH48-2004AC(VRN)